Naturalny surowiec

Proces globalizacji sprawia, że ludzie różnych kultur coraz mniej różnią się od siebie, a świat w różnych zakątkach globu wygląda podobnie. Wcale nie oznacza to, że wartości takie jak indywidualizm  czy wolność jednostki poszły w zapomnienie. Chodzi tu przede wszystkim o ewolucje w kierunku podwyższania standardów powodujących wzrost jakości dostarczanych wyrobów.

„Główną odpowiedzialnością za ocalenie w całości świata dla jutra jest złożona na barkach tych, którzy żyją dziś” D.Adamson


Proces globalizacji sprawia, że ludzie różnych kultur coraz mniej różnią się od siebie, a świat w różnych zakątkach globu wygląda podobnie. Wcale nie oznacza to, że wartości takie jak indywidualizm czy wolność jednostki poszły w zapomnienie. Chodzi tu przede wszystkim o ewolucje w kierunku podwyższania standardów powodujących wzrost jakości dostarczanych wyrobów. To co wczoraj kojarzyło nam się z nowoczesnością, dziś już nie jest wystarczające. Coraz nowsze i doskonalsze materiały są dostępne na  rynku budowlanym. Wszystko to po to, aby zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.


Poszerzanie się świadomości konsumentów sprawiło, że produkty które nabywają nie tylko im samym muszą przynosić korzyści, lecz przyjaźnie „spoglądać” na środowisko. W świadomości społecznej ekologia to przede wszystkim pozytywna, przyjazna naturze postawa, w tym głównie dbałość o przyrodę i zachowanie czystości. Deklarowane przez Polaków działania proekologiczne oraz łączenie ekologii z oszczędnym gospodarowaniem mają coraz większe znaczenie w chwili, gdy przekraczamy próg sklepu. Bezpieczeństwo produktu dla środowiska jest dla kupujących istotnym czynnikiem, który decyduje nad wyborem i zakupem towaru.


Wiele materiałów budowlanych jest silnie radioaktywna. Radioaktywne płytki często można było spotkać w latach 70tych, kiedy to producenci ceramiki importowanej do jej barwienia na czerwono lub zielono stosowali uran. Aktywne promieniotwórczo są nawet naturalne surowce takie jak granit, glina i substancje ilaste. Najmniejszą promieniotwórczością naturalną odznacza się drewno i kamień. W odniesieniu do wyrobów stosowanych w budownictwie głównym dokumentem harmonizującym ten obszar jest Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 89/106/ EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.

 

Mówi ona między innymi o tym iż „obiekty budowlane powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowia mieszkańców lub sąsiadów, w szczególności w wyniku:


wydzielania się gazów toksycznych;
obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu;
emisji niebezpiecznego promieniowania;
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;
nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej;
obecności wilgoci w częściach obiektów lub na powierzchniach wewnętrznych obiektów.


Do takich materiałów przyjaznych środowisku należy niewątpliwie YTONG - beton komórkowy, który charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników promieniotwórczości naturalnej spośród systemów budowlanych obecnych na europejskim rynku. Materiał ten jest produkowany z wysoce wyselekcjonowanych, naturalnych, przyjaznych dla środowiska składników, dlatego jest bezpieczny dla zdrowia mieszkańców. Nie traci przy tym nic ze swojej wytrzymałości i lekkości, nie wymaga przy tym dodatkowego ocieplania, odporny jest na działanie negatywnych czynników zewnętrznych, trudnych warunków atmosferycznych i skutków żywiołów, takich jak ogień czy woda.


Beton komórkowy YTONG ma bardzo niski stopień radiacji. Współczynnik promieniowania tego materiału wynosi zaledwie 0,17 - 0,19. W porównaniu do na przykład drewna sosnowego, którego współczynnik radiacji równa się 0,16. YTONG to ekologiczny i bezpieczny materiałem budowlanym.

 

Do produkcji bloczków YTONG stosowane są naturalne surowce takie jak: piasek, wapno, woda oraz niewielkie ilości wapna i gipsu. Ich udział jest powiązany z gęstością i wytrzymałością materiału, który ma być uzyskany w procesie produkcyjnym. Środkiem porotwórczym, używanym do produkcji bloczków YTONG jest pasta aluminiowa. Aluminium wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym powoduje wydzielenie się wodoru, który uchodząc z masy, spulchnia ją, wskutek czego powstają milionów małych porów.

 

W porowatej strukturze materiału YTONG aż 80% objętości stanowi powietrze. Na wysoki poziom bezpieczeństwa w użytkowaniu bloczków YTONG wpływa również fakt, że w odróżnieniu od innych materiałów tego typu obecnych na rynku, YTONG nie zawiera popiołów lotnych - odpadów radioaktywnych powstających w wyniku spalania np. węgla kamiennego w kotłach elektrowni.                    
Przy opracowywaniu składu betonu komórkowego YTONG kierowano się głównie względami ochrony środowiska. Twórcą technologii produkcji bloczków z betonu komórkowego YTONG był szwedzki naukowiec, Axel Erikson. Po wielu latach badań i eksperymentów stworzył materiał budowlany, który swoimi właściwościami mógł zastąpić drogi i trudny w dostępie surowiec jakim jest drewno. Przy produkcji bloczków YTONG zostały wykorzystane tylko naturalne i proekologiczne tworzywa, których w przyrodzie jest dostatecznie dużo, a więc ich wydobywanie nie niszczy środowiska. Należy też wspomnieć o tym iż, zużycie tych surowców jest bardzo małe - z 1 m3 naturalnych materiałów powstaje ok. 5 m3 betonu komórkowego YTONG.


Podczas produkcji materiału przestrzegane są wszystkie, nawet najbardziej rygorystyczne, standardy technologiczne - proces wytwarzania bloczków odbywa się tylko w zamkniętym obiegu, po to aby szkodliwe substancje i odpady nie dostały się do atmosfery. Jak wspomniane zostało wcześniej, Ytong jest lekkim materiałem, a więc do jego transportu zużywa się niewiele paliwa, co również korzystanie wpływa na środowisko.


Budowanie przy użyciu materiału YTONG jest energooszczędne, dzięki temu nie trzeba stosować wielu urządzeń zużywających tak cennej w dzisiejszych czasach energii. Budynki zbudowane z bloczków YTONG są przyjazne dla środowiska także w codziennej eksploatacji m.in. ze względu na wysoką izolacyjność akustyczną i odporność ogniową. YTONG jest dobrym wyborem także pod czas przebudowy budynku - materiał z rozbiórki można ponownie wykorzystać w procesie produkcji.
 


Warning: Smarty error: unable to read resource: "syndication_topnews.tpl" in /usr/local/www/nginx/omnitan/budowane.pl/cms-core/libs/Smarty.class.php on line 1095
Co zrobisz?   |    Jak zrobisz?   |    O materiale   |    Galeria   |    Kontakt   |    Home